Iskanje

 

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. predsednik ZDVD 

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  urednik spletne strani 

 

drugi kontakti>>>

 

  
 

 

 

 

cvicek3

 

 

"Božja kaplja troedina -
cviček -
vino imenitno,
suho in prijetno pitno,

kot ga dajejo črnina,
frankinja in kraljevina,

pivcu in pevcu se prileže,
jezik in srce razveže,

in četudi ni za maše,
zmeraj paše,

ker je naše, vino nežno,
živo, sveže."

Ambasador cvička -
Tone Pavček
v "Hvalnici cvičku"

 

 

 

 

 Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

 

TPV logo

 

KGZ NOVO MESTO color 1

 

 MF PROJEKT logo crop

 

 

 

 

 

naslo01Dobrodošli na spletni strani Zveze društev
vinogradnikov Dolenjske (ZDVD)!

Naša zveza združuje vinogradniška društva iz območja Dolenjske in Posavja zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju pridelave, negovanja in prometa dolenjskega posebneža cvička in ostalih vin s tega območja.

V ZDVD je včlanjenih 32 vinogradniških društev, skupaj preko 5000 vinogradnic in vinogradnikov.

Cviček in svet

4. Akademija cvičkovega turizma napolnila prostor Državnega sveta Republike Slovenije

cvicek in svet
22. maja 2017 je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije potekala 4. Akademija cvičkovega turizma z naslovom Cviček in svet, kakor je bila poimenovana tudi letošnja strokovna monografija, ki je izšla ob 45. Tednu cvička. Dogodek je organizirala Zveza društev vinogradnikov Dolenjske v sodelovanju z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ob podpori Občine Trebnje. V uvodu so po Zdravljici Moškega pevskega zbora vinogradnikov iz Čateža pod Zaplazom spregovorili predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, mag., župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, Društvo vinarjev Trebnje Božidar Bartolj, cvičkova princesa Anja Mrhar, evropski poslanec Lojze Peterle, dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto dr. Jože Podgoršek in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše. Akademija se je v državnem svetu odvijala ravno v trenutku, ko so mediji v Ljubljani razširili vest z naslovom Nov mejnik v vinarstvu: "Decanter nagradil cviček", ki je bil pridelan v družini Frelih s skoraj 120-letno tradicijo, o čemer sta na Akademiji spregovorila ambasador cvička Josip Frelih in njegova vnukinja Veronika Frelih.

S strokovnimi prispevki in razmišljanji o prodoru cvička v svet so Akademiji prisostvovali mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mojca Jakša s prispevkom Cviček je nezamenljiva identiteta Dolenjske; prof. dr. Tatjana Košmerl, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani s prispevkom Znanje, izboljšava tehnologij in uvajanje inovacij so temelji za boljšo prepoznavnost dolenjskih vin doma in v svetu; doc. dr. Julij Nemanič, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, OE Višja strokovna šola s prispevkom Cviček odpira vrata drugim dolenjskim vinom; doc. dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije s prispevkom Precizna enologija – novi pristopi za izboljšanje kakovosti in stila cvička; Dušan Brejc, Vinska družba Slovenije s prispevkom Veliko malo vino, in prim. Peter Kapš, dr. med., specialist internist s prispevkom Sprejeta doktrina: pitje rdečega vina (cvička) priporočljivo, do dva decilitra dnevno, po hrani. Odprte misli o cvičku v Sloveniji in cvičku v svetu sta razprla prelat dr. Janez Gril iz Škofije Novo mesto, nekdanji direktor Kmetijskega inštituta Slovenije Slavko Gliha in recenzenta strokovne monografije Cviček in svet dr. Jože Podgoršek in prof. dr. Milan Ambrož.

Akademija, sestavljena iz avditorija 130. udeležencev iz akademske, strokovne, ljubiteljske in študentske sfere, je pripeljala do pomembnih zaključkov, in sicer:

 1. V okviru izobraževalnega centra Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je potrebno organizirati redni specialistični višješolski, visokošolski ali univerzitetni študijski program iz vinogradništva in vinarstva ali smer v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, tudi podiplomsko izobraževanje, kot npr. tematski sklop ali modul.
 2. V Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je potrebno številčno okrepiti kadrovsko strukturo za področje vinogradništva in vinarstva s svetovalci specialisti za vinogradništvo in vinarstvo. V njegovem okviru je potrebno vzpostaviti tudi trsničarsko središče za vinorodno deželo Posavje (npr. v Podbočju, Šentjerneju ali drugje).
 3. Pri razvoju vinogradništva in vinarstva na Dolenjskem je v bodoče potrebno več pozornosti usmeriti v tipizacijo in inovacijo cvička in drugih dolenjskih vin.
 4. Dolenjski vinorodni okoliš potrebuje kompetenčni center, npr. Inštitut, ki bi omogočal intenzivnejše sodelovanje med pridelovalci in strokovnjaki z nacionalnih inštitucij na področju vinogradništva in vinarstva (npr. Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma …) ter v prakso vključeval raziskave postopkov in tehnologij pridelave grozdja oziroma vina ter tovrstne vsebine.
 5. Potrebno je povezovanje malih in ljubiteljskih vinogradnikov na Dolenjskem v obliki zadrug. Zadružno in drugo podjetniško organiziranje bi malim vinogradnikom omogočalo, da pridejo tudi do državnih subvencij in finančnih podpor iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, do katerih težje samostojno dostopajo. Iz omenjenih virov je potrebno pridobljena finančna sredstva nameniti za raziskovalne namene, promocijo, inovacije, oblikovanje skupnih podjetniških mrež in prodajnih mest.
 6. Osrednja prireditev Teden cvička je v zadnjih letih dobila bogato vsebinsko zasnovo, ki bi jo veljalo dopolniti še z večjimi promocijskimi aktivnostmi, ki bi privabile obiskovalce iz Ljubljane, Zagreba in bližnjih prostorov. Festivalsko obliko prireditve je potrebno nadgraditi še z dodatnimi strokovnimi vsebinami (npr. tematske okrogle mize, posveti, konference, akademije idr.).
 7. V bodoče bo potrebno več pozornosti nameniti promociji dolenjskih vin v domačih in mednarodnih strokovnih publicističnih krogih. V ta namen bi bilo potrebno s strani Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in ob pomoči velikih pridelovalcev vina na Dolenjskem organizirati enkrat letno študijsko turo po dolenjskem vinorodnem okolišu za domače in tuje novinarje, ki preučujejo področje vinogradništva in vinarstva ali predstavljajo atraktivne turistične prostore v turistične namene, pri čemer bi bilo potrebno izpostaviti produkt turizma v zidanicah in spremljajoče ponudbe.
 8. Razmisliti je potrebno o smotrnosti, da Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske pripravi prenovljena tehnološka navodila za pridelavo cvička v skladu s sodobnimi vinogradniško-vinarskimi principi in trendi. Poraja se vprašanje ali bi cviček posodobili in ga še bolj približali domačemu in morda celo tujemu trgu ali ga izboljšati v danih okvirih. Pravilnik o cvičku je potrebno novelirati v skladu s sodobnimi trendi v vinarstvu. Sprememb pravilnika se je potrebno lotiti na so-participativen in interdisciplinaren način skupaj s predstavniki javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.
 9. Na ravni države je potrebno skupaj z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske poiskati model za izboljšanje evidence pridelave vina, s katero bi poskušali zmanjšati tržne anomalije.
 10. Cviček in druga dolenjska vina (npr. modra frankinja) imajo ob zmernem in priporočenem uživanju po hrani (eno do dve enoti dnevno) lahko ugodne vplive na človeški organizem, kar nakazuje tudi doktrina. Zato bi bilo potrebno pri promociji tovrstnih rdečih vin upoštevati tudi ta vidik.
 11. Mnogi gostinski obrati, ki pripravljajo kulinarične mojstrovine, uporabljajo vina tudi pri pripravah jedi. Ob jedeh je potrebno gostom priporočiti tudi ustrezno vino. Zato naj bi imel vsak gostinski obrat, ki gostom nudi hrano in pijačo tudi vinskega svetovalca, ki zna ustrezno predstaviti jed in vino oziroma priporočiti spajanj vin s kulinariko.
 12. Oba konzorcija cvička, Kmečka zadruga Krško, Vinska klet Krško in Zadruga Konzorcij cviček na Sevnem, ter Zveza društev vinogradnikov Dolenjske morajo z organiziranimi malimi vinogradniki v obliki kooperacij in zadrug najti skupen jezik pri promociji in skupnem nastopu na vinskih trgih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa naj povezovanje spodbuja tudi s svojimi razpisi. 

Korenine cvička so globoke, prav tako razsežnost prireditve Teden cvička, letos že 45. jubilejne, ki je prispevala v zakladnico zgodovine nov zbornik – strokovno monografijo Cviček in svet, ki je usmerjena v dolgoročni interes in svetovni prostor, ki ga Dolenjci odstirajo za cviček in inovativne integralne proizvode Dolenjske. Vinogradnikom ni vseeno, kakšna bo prihodnost cvička, društvenega delovanja in podoba vinogradniškega prostora. Usmerjeni v sonaravni, trajnostni in družbeni razvoj s pridobivanjem novih znanj, pristopov in ustvarjanjem kakovostne ponudbe želijo obdržati vse, kar jih dela pristne in posebne – tradicija, dediščine, gostoljubje, prostovoljstvo, vrednote, doživljaji, zgodbe, zidanice, kulinarika, veselje ob dobrem vinu in mehka, malo poetična duša, ki se je izoblikovala, kot se je izoblikoval cviček. Tako je Akademija cvičkovega turizma razprla nove vizije in izzive ter osvetlila pot vsem, ki spoštljivo, modro in odločno vstopajo v novo ero ohranjanja identitete in razvoja spreminjajočega se dolenjskega cvičkovega prostora.

Pripravila: mag. Dušan Štepec in doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Podrobne informacije..

Sprejemam piskotke.

Vec o piskotkih